„Česká republika v modlitbách za Boží vyvolený národ. Modleme se společně za Izrael.“

KLIKNĚTE NA MAPU

A PŘIDEJTE SE K NÁM

Vítejte na webu projektu 1. neděle pro Izrael

Cílem projektu 1. neděle pro Izrael jsou pravidelné modlitby za Izrael. Není nám lhostejný osud židovského národa a jsme přesvědčeni o nutnosti modlit se za něho a vyprošovat pokoj, ochranu a požehnání. Modlíme se vždy první neděli v měsíci ve sborech na začátku Bohoslužeb. V sekcích Modlitební témata a Jak se zapojit naleznete další informace ohledně aktuálních modlitebních témat a možnosti zapojení se do projektu.

Vítejte na webu projektu 1. neděle pro Izrael

Cílem projektu 1. neděle pro Izrael jsou pravidelné modlitby za Izrael. Není nám lhostejný osud židovského národa a jsme přesvědčeni o nutnosti modlit se za něho a vyprošovat pokoj, ochranu a požehnání. Modlíme se vždy první neděli v měsíci ve sborech na začátku Bohoslužeb. V sekcích Modlitební témata a Jak se zapojit naleznete další informace ohledně aktuálních modlitebních témat a možnosti zapojení se do projektu.

„Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Genesis 12:3